تعرفه پیامک همیار اس ام اس در جدول زیر هزینه پیامک بر اساس نوع نسخه و اپراتور های پیامکی آمده است. توجه نمایید که دریافت پیامک هزینه ای ندارد.
* به تعرفه های زیر تنها نه درصد مالیات و ده ريال تبصره مصوبه مجلس اضافه می گردد.

هزینه هر پیامک(تومان) در نسخه های مختلف به تومان  و بر اساس تفکیک اپراتور
 5009 ، 5001 پیش شماره 021 5005 ، 5002 3000 پیش شماره 1000 سیم کارت (اپراتور ارسال به لیست سیاه)
نسخه تجاری 22.95 22.95 15.52 24.97 19.2 70
نسخه کامل 24.3 24.3 16.5 24.97 22.27 70
نسخه استاندارد 25.5 25.6 16.5 25.11 23.9 70
نسخه پایه                 28.35 28.35 23.085 25.24 24.3 70