تعرفه پیامک همیار اس ام اس در جدول زیر هزینه پیامک بر اساس نوع نسخه و اپراتور های پیامکی آمده است. توجه نمایید که دریافت پیامک هزینه ای ندارد.
* به تعرفه های زیر تنها نه درصد مالیات و سی ریال تبصره مصوبه مجلس اضافه می گردد.

هزینه هر پیامک(تومان) در نسخه های مختلف به تومان  و بر اساس تفکیک اپراتور
اپراتورها  پیش شماره 50009 ، 50001 پیش شماره 021 پیش شماره 50005 ، 50002 پیش شماره 3000 پیش شماره 2000 پیش شماره 1000 سیم کارت (اپراتور ارسال به لیست سیاه)
نسخه تجاری 65.5 65.5 62 85 61 62 153
نسخه کامل 68 68 66.5 86 65 66.5 153
نسخه استاندارد 70 70 71.5 88 70 71.5 153
نسخه پایه 82 82 80 90.4 79 80 153