تعرفه پیامک همیار اس ام اس در جدول زیر هزینه پیامک بر اساس نوع نسخه و اپراتور های پیامکی آمده است. توجه نمایید که دریافت پیامک هزینه ای ندارد.
* به تعرفه های زیر تنها 9 درصد مالیات اضافه می گردد و هزینه ای دیگر مانند تبصره بودجه و ... اضافه نمی گردد.
 

هزینه هر پیامک در نسخه های مختلف به تومان  و بر اساس تفکیک اپراتور
5009 ، 5001  پیش شماره 021 5002 ، 5005 3000 پیش شماره 1000 سیم کارت (اپراتور ارسال به لیست سیاه)
نسخه پایه 16.1 17.9 17.8 20.3 18.7 65
نسخه استاندارد 12.2 13.5 13.6 15.3 14.1 60
نسخه کامل 11.7 12.9 13.1 15.1 13.5 60
نسخه تجاری 11.1 12.3 12.5 15.1 12.8 60